Filipinka

  • Trzecia fala feminizmu

    Trzecia fala feminizmu to ruch feministyczny, który powstał na początku lat 90. XX wieku i skupia się na walce z patriarchatem i nierównością płciową, w szczególności na podstawie orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego i kulturowego oraz klasy społecznej. Konserwatyści krytykują trzecią falę feminizmu, uważając ją za radykalną i szkodliwą dla tradycyjnych wartości i instytucji społecznych. Często […]

  • Druga fala feminizmu

    Druga fala feminizmu jest często krytykowana za to, że sprzeciwiała się tradycyjnym rolom płciowym i wprowadzała niestabilność do tradycyjnych struktur społecznych. Konserwatyści uważają, że ruch ten promował zniszczenie rodziny i demoralizację społeczeństwa. Ponadto, konserwatyści często krytykują drugą falę feminizmu za to, że sprzeciwiała się wartościom religijnym i moralnym. Wiele konserwatywnych grup uważa, że feminizm był […]

  • To jest Filipinka

    To jest magazyn Filipinka. A to jest… wstępniak. Feminizm to ruch społeczny, który stawia na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć. Jest to ideologia, która powstała w XIX wieku wraz z rozwojem ruchów sufrażystek i od tego czasu ciągle się rozwija. Pierwsze feministki walczyły o prawo kobiet do […]